Anmälningsblankett Umeå vintern 2017-2018

Bindande anmälan gruppledare vintern 2017-2018
Observera att anmälan i detta läge är bindande.

Information om utbildningen och utbildningsdagar finns här:
Översikt hösten 2017

Kostnaden för utbildning, manual och 15 uppsättningar ”livsriktningskort” är 15 000 kr (exkl. moms 25%). De två böckerna till instuderingsuppgifter tillkommer.

Ja, jag anmäler mig till att gå gruppledarutbildning i metoden ”ACT –att hantera stress och främja hälsa”

Namn: *

E-post: *

Arbetsplats samt postadress: *

Mobil:

Telefon arbete: *

Fakturaadress med ev referensnr (för kurskostnad inkl. material): *

Vad är din yrkestitel/utbildning?: *

Vad har du för huvudsaklig arbetsuppgift i dag?: *

Tillsammans med vem planerar du att leda gruppen med?: *

Beskriv kortfattat hur ni planerar att kontinuerligt genomföra kurser för gruppdeltagare: *

Hur tror du din arbetsgivare ställer sig:

Meddelat arbetsgivare:

Övriga meddelanden:

Sista anmälningsdag: Tisdag 31 oktober, därefter ges platser i mån av utrymme.

För ytterligare information om kursinnehåll kontakta psykolog Daniel Ek
E-post: daniel.p.ek@gmail.com
Telefon: 072-320 10 09

Eller kursansvarig, psykolog Fredrik Livheim
E-post: livheim@gmail.com
Telefon: 070-694 03 64