Påfyllnadsdag 28 januari 2019 med Giorgio Grossi

Påfyllnadsdag 28 januari 2019 med Giorgio Grossi för dig som är utbildad i “ACT- Att hantera stress och främja hälsa”

Nu släpper vi även platser till dig som inte har gått vår utbildning. Välkommen med din anmälan här nedan.

Välkommen på en boosterdag med Giorgio Grossi om hur man kan jobba med ACT och KBT för utmattningssyndrom. En heldag till självkostnadspris.

Foto: Eva Lindblad

Dagens innehåll med Giorgio Grossi: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för utmattningssyndrom
-Vad är utmattningssyndrom och hur utvecklas det över tid?
-Vilka faser kan skönjas i förloppet?
-På vilket sätt kan ACT användas i behandlingen? Vad visar den kliniska erfarenheten?
-Vad är energibalansering och hur kan det vävas in i ACT-behandlingen?

Giorgio Grossi är beteendevetare, leg psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi. Han har arbetat med forskning och behandling av utmattningssyndrom vid Stressmottagningen i Stockholm, sedan den startades år 2000. Giorgio har skrivit ett flertal böcker i ämnet, varav den senaste “Vägen ur utmattningssyndrom” (Natur och Kultur, 2018) nyss utgivits i samarbete med psykolog Kerstin Jeding.

Plats
Stockholm, Ersta konferens (där vi ger utbildningarna i Stockholm), Bringsalen.
erstadiakoni.se/sv/konferenshotell/

Tid
Måndag 28 januari 2019, klockan 9.00-17.00

Innehåll under dagen
9-10.30 Uppdateringar från Fredrik och Daniel om nyheter inom ACT i stort och ACT- att hantera stress och främja hälsa.
10.30-10.45 Fika
11.00-13.00 Giorgio Grossi om Utmattningssyndrom och behandling.
13.00-14.00 Lunch på egen hand
14.00 – 15.30 Giorgio Grossi
15.30-15.45 Fika
15.45 – 16.30 Giorgio Grossi
16.30-17.00 Summering och avslut och bokköp

Pris
Notera, att denna dag är endast för dig som redan är utbildad i “ACT- Att hantera stress och främja hälsa”.
Vi har hållit ner kostnaden till självkostnadspriset 1 600:- (2 000:- inkl. moms.)

Fredrik Livheim och Daniel Ek ser fram emot att träffa dig igen!
Välkommen!

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret här nedan. Vi har bokat en större lokal, med gott om plats, så det går bra att anmäla sig ända fram till 28 januari.

  Namn: *

  E-post: *

  Telefon: *

  Fakturaadress med ev referensnr: *

  Ev e-post för faktura:

  Om din arbetsgivare vill att vi skickar E-faktura, vänligen uppge organisationsnummer och eventuellt GLN-nummer:

  Allergier eller kostval:

  Övriga meddelanden, deltagande online: