Påfyllnadsdag 28 januari 2019 med Giorgio Grossi

Påfyllnadsdag 28 januari 2019 med Giorgio Grossi för dig som är utbildad i “ACT- Att hantera stress och främja hälsa”

Välkommen på en boosterdag med Giorgio Grossi om hur man kan jobba med ACT och KBT för utmattningssyndrom. En heldag till självkostnadspris.

Foto: Eva Lindblad

Dagens innehåll med Giorgio Grossi: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för utmattningssyndrom
-Vad är utmattningssyndrom och hur utvecklas det över tid?
-Vilka faser kan skönjas i förloppet?
-På vilket sätt kan ACT användas i behandlingen? Vad visar den kliniska erfarenheten?
-Vad är energibalansering och hur kan det vävas in i ACT-behandlingen?

Giorgio Grossi är beteendevetare, leg psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi. Han har arbetat med forskning och behandling av utmattningssyndrom vid Stressmottagningen i Stockholm, sedan den startades år 2000. Giorgio har skrivit ett flertal böcker i ämnet, varav den senaste “Vägen ur utmattningssyndrom” (Natur och Kultur, 2018) nyss utgivits i samarbete med psykolog Kerstin Jeding.

Plats
Stockholm, Ersta konferens (där vi ger utbildningarna i Stockholm), Bringsalen.
erstadiakoni.se/sv/konferenshotell/

Tid
Måndag 28 januari 2019, klockan 9.00-17.00

Innehåll under dagen
9-10.30 Uppdateringar från Fredrik och Daniel om nyheter inom ACT i stort och ACT- att hantera stress och främja hälsa.
10.30-10.45 Fika
11.00-13.00 Giorgio Grossi om Utmattningssyndrom och behandling.
13.00-14.00 Lunch på egen hand
14.00 – 15.30 Giorgio Grossi
15.30-15.45 Fika
15.45 – 16.30 Giorgio Grossi
16.30-17.00 Summering och avslut och bokköp

Pris
Notera, att denna dag är endast för dig som redan är utbildad i “ACT- Att hantera stress och främja hälsa”.
Vi har hållit ner kostnaden till självkostnadspriset 1 600:- (2 000:- inkl. moms.)

Fredrik Livheim och Daniel Ek ser fram emot att träffa dig igen!
Välkommen!

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret här nedan senast torsdag 20 december (efter det i mån av plats).

Namn: *

E-post: *

Telefon: *

Fakturaadress med ev referensnr: *

Allergier eller kostval:

Övriga meddelanden: