Stockholm – hösten 2021

Gruppledarutbildning i Stockholm höstterminen 2021

OBS! Utbildningen är nu fullbokad och går inte att anmäla sig till. Anmäl dig gärna till vår utbildning i vår:
Stockholm – våren 2022

Fredrik Livheim anordnar under hösten 2021 gruppledarutbildning i ”ACT -­ att hantera stress och främja hälsa”.

Utbildningen löper under en termin och omfattar 4 undervisningstillfällen á 6 timmar (totalt 24 timmar) samt att du själv håller en grupp. Den gruppen håller du parallellt med utbildningen.

Information med anledning av covid-19
Med tanke på den pågående pandemin finns en hel del osäkerhet i stort, samt hur vi kommer att göra med höstens utbildning i “ACT – att hantera stress och främja hälsa”. Vi har därför beslutat oss för följande gällande utbildningen i Stockholm hösten 2021:
  • Normalt är anmälan till utbildningen bindande, men om du behöver avboka på grund av någon större oförutsedd händelse (t.ex att du eller nära anhörig blivit sjuk, förändrade arbetsförhållanden och liknande) så går det bra fram till kursstart.
  • Om det inte kommer att fungera att hålla grupp fysiskt så går det bra att hålla din egen “övnings-grupp” som en mindre grupp via videodelnings-verktyg (t.ex Zoom, Hangouts, Meet eller ett nytt coolt verktyg vi undersöker). Vi kommer då också gå igenom hur man gör detta, vi har erfarenhet av att hålla utbildningen på detta sätt.
  • Om myndigheterna anser att det inte är lämpligt att resa när utbildningen startar så kommer vi att hålla utbildningen via videodelnings-verktyg (vi har redan gjort det flera gånger). Priset kommer då också att rabatteras med 2 000 per deltagare då vi inte behöver hyra konferenslokaler.
  • Om vi kan ge utbildningen fysiskt i Stockholm i höst, men du bor långt bort och inte vill resa (men hänsyn till miljöpåverkan, eller vill spara tid och pengar) så kan du delta 1-4 utbildningsdagar via videodelnings-verktyg. Ska du prioritera några utbildningsdagar att vara med på plats rekommenderar vi (i denna ordning) att du är med på första utbildningsdagen, sista utbildningsdagen.
  • Om du eller din arbetsgivare drabbats ekonomiskt går det att dela upp betalningen för utbildningen på två tillfällen.

Allmän information om gruppledarutbildningen 
Om du vill veta lite mer om vår gruppledarutbildning kan du läsa informationen på följande länk:
Allmän information om gruppledarutbildningen

Praktisk information för dig som överväger att gå vår ACT-gruppledarutbildning
Om du vill veta mer om utbildningsdagar och hur utbildningen är upplagd så finns all information här nedanför.

Det är önskvärt om den sökande har en avslutad högskoleutbildning mot ett människoinriktat yrke, till exempel psykolog, socionom, ”steg-1-terapeut”, personalvetare, lärare eller liknande.

Översikt och datum
Klicka på länken nedanför för mer information, där finns utbildningsdagar, utbildningens innehåll och form. Denna läser du igenom ordentligt innan du anmäler sig.
Översikt utbildning “ACT- att hantera stress och främja hälsa” hösten 2021

Anmälningsformulär
Utbildningen är nu fullbokad och går inte att anmäla sig till. Anmäl dig gärna till vår utbildning i vår:
Stockholm – våren 2022

Kursen fungerar även bra för vuxna, ska ni ge den för era kollegor?
I en välgjord randomiserad, kontrollerad studie på 106 stressade socialsekreterare inom Stockholms stad ser vi att just detta gruppformat ”ACT – att hantera stress och främja hälsa” fungerar väldigt bra även för vuxna. Och i denna studie gavs ACT-interventionen av behandlare som inte tidigare kunde ACT, utan bara gått vår utbildning. Därför brukar vi rekommendera att man håller sin första kurs för intresserade kollegor. Dels fungerar detta som personalvård, men det underlättar även det dagliga arbetet när dina kollegor vet vad denna kurs handlar om. En bit ner på denna sida finns en sammanfattning av studien samt möjlighet att ladda hem den i fullängd:
ACT för socialsekreterare

Vad tycker de som redan gått gruppledarutbildningen?
Här kan kan du läsa vilket betyg deltagarna ger kursen samt kommentarer:
Deltagarnas utvärdering av gruppledarutbildningen

Övrig information
Här föreläser Fredrik Livheim 45 minuter (med teckenspråkstolk) om vårt ACT-gruppformat på “Förstalinjen konferensen” som anordnades 4 oktober 2017 av Sveriges kommuner och Landsting. Föreläsningen handlar om vad kursen innehåller, forskning vi gjort på metoden samt hur utbildning till att bli gruppledare går till.
Klicka här och scrolla ner till “ACT i grupp och forskningsresultat”:
http://play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=7fgqse

I tidningen “Det goda livet″ finns en intervju med två personer som gått denna ACT-gruppledarutbildning. Via länken nedan kommer du till artikeln (2 sidor)
“Att bli sin egen bästa vän”

Här finns ett klipp från Nyhetsmorgon i TV4 där leg. psykolog Fredrik Livheim som tagit fram detta ACT-gruppformat talar mer allmänt om stress och ACT.
“All stress är inte farlig”

Via denna sida hittar du andra intervjuer som handlar om våra ACT-utbildningar, eller där Fredrik Livheim talar om ACT i olika sammanhang.
Media om detta gruppformat