Godkännande av chef/arbetsledare

En av dina anställda har för avsikt att gå utbildning i ”ACT – Att leva livet fullt ut”. För att säkerställa att de som utbildar sig till gruppledare har goda möjligheter att arbeta med metoden långsiktigt och samtidigt ha en rimlig arbetssituation är vi måna om att de har stöd från sin närmsta chef/arbetsledare.

Därför vill vi passa på att informera om den ungefärliga tidsåtgången för utbildning samt att hålla kurser. Detta innebär också att vi vill ha ett skriftligt samtycke från Dig innan vi bearbetar anmälningen.

Om du inte redan tagit del av utbildningens omfattning kan du läsa en översikt genom att klicka på länken nedan:
ACT översikt Att leva livet fullt ut vintern 2016-2017

Vill du ha mer information om metoden i allmänhet finner du det under denna länk:
Information om ”ACT – att hantera stress och främja hälsa”

  Ja, jag har läst igenom översikten av utbildningens omfattning och godkänner att en av mina anställda får gå gruppledarutbildning i metoden "ACT - Att leva livet fullt ut", samt att han/hon kommer att få goda möjligheter att arbeta med metoden inom ramen för sin tjänst: *

  Namn på den/de anställda som detta berör: *

  Arbetsplats och kommun: *

  Namn på dig som chef/arbetsledare: *

  Din E-post: *

  Din befattning samt arbetsplats: *

  Mobil:

  Telefon arbete: *

  Beskriv kortfattat hur ni planerar att kontinuerligt genomföra kurser för gruppdeltagare:

  Övriga meddelanden: