Utbildning i ny ACT-metod för ungdomar 13-19 år

Vi har fått många förfrågningar om vi kan ge gruppledarutbildning i den ACT-behandlingsmetod som vi utvecklat särskilt för ungdomar i åldrarna 13-19 år och som har problem med psykisk ohälsa. Denna behandling används för närvarande bland annat på behandlingshem inom SiS (Statens institutionsstyrelse) och BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin).

Är du intresserad av utbildningen och vill anmäla dig till nästa utbildning, gå till länken här nedan.
ACT – Att leva livet fullt ut – hösten 2015

Här nedanför kommer ytterligare information om denna ACT-gruppbehandling som vi kallar “ACT – att leva livet full ut”och preliminärt utbildningsupplägg.

Vad är ”ACT – Att leva livet fullt ut”?
”ACT – Att leva livet fullt ut” är särskilt framtagen för ungdomar i åldrarna 13-19 år. Den är anpassad för att kunna fungera för både normalfungerande ungdomar och ungdomar som vårdas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller i statens instutitionsstyrelses (SiS) regi. Jämfört med manualen ”ACT – att hantera stress och främja hälsa”, som används för unga vuxna och vuxna, är denna manual:
• anpassad så att den innehåller mindre teoretiska moment
• innehåller mer upplevelsebaserade övningar
• är uppdelad på 6 träffar á 2 timmar

Preliminärt upplägg för utbildningen
Utbildningsdagarna (3 stycken) är jämnt fördelade under ca 3 månader. Upplägget är detsamma varje träff, vid varje utbildningspass går man kursen själv 10.00 – 17.00. Därefter håller man sin egen kurs på sin egen arbetsplats och på så vis ”kopierar” det man lärt sig för att snabbt komma igång att hålla egna kurser. Vid varje utbildningstillfälle går vi igenom två träffar i manualen. Det finns tid för frågor insprängt i utbildningsdagarna.

Förkunskapskrav
För att gå utbildningen krävs att du har gått vår utbildning ”ACT-att hantera stress och främja hälsa” eller Tobias Lundgrens 10-dagars fördjupningsutbildning i ACT.

Vetenskapligt stöd för metoden
Juni 2014, Ny terapi för unga brottslingar minskar stress
Här finns ett reportage från Rapport (SVT) om den studie vi genomför med ungdomar som slutenvårdas.
Reportaget sändes 2 juni 2014. Klicka på länken för att komma till inslaget.
Ny behandlingsmetod ska minska brottslighet

Vetenskaplig studie av Livheim, F., et al i Australien och Sverige visar att ACT är effektivare för högstadieelever mot stress och depression än att träffa elevhälsan individuellt, se länken:
The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy for Adolescent Mental Health

Manualen har prövats på gymnasieungdomar i en randomiserad kontrollerad studie i form av en examensuppsats. Detta är en mindre randomiserad, kontrollerad studie. Tvåhundra gymnasieungdomar screenades för psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol. I studien deltog sammanlagt 24 ungdomar. Ungdomarna slumpades till antingen ACT-grupp eller kontrollgrupp. Resultatet visar att de som gått ACT-kursen, har statistiskt säkerställt, lägre nivåer av stress. Sänkningen av stress betraktas vara av stor effektstorlek (ITT-analys). Se länken för att läsa hela uppsatsen:
Studie på “ACT – att leva livet fullt ut” för gymnasieungdomar med problem

Manualen har prövats i en pilotstudie på BUP och SiS med slutsatserna att behandlarna anser att interventionen kan fungera för ungdomar till en poäng av 4,7 på en skala 1-5. En artikel om interventionen i DN kan läsas här:
Ungdomar lär sig ta makten över sitt liv

Om du tycker att detta låter intressant och vill anmäla dig till nästa utbildning, gå till länken här nedan.
ACT – Att leva livet fullt ut – hösten 2015