ACT-grupp för ungdomar 13-19 år – vintern 2018-2019

Påbyggnadsutbildning i Stockholm vintern 2018-2019
Fredrik Livheim anordnar under vintern 2018-2019 gruppledarutbildning i ”ACT -­ Att leva livet fullt ut”.

Se länken ”Översikt och datum” nedanför där finns utförlig information om utbildningen, datum, med mera.

Det finns två sätt att genomföra utbildningen.
Alternativ 1
Tre utbildningsdagar à sex timmar (totalt 18 timmar) från november till januari. samt att man själv håller en grupp. Den gruppen håller man parallellt med utbildningen. Detta alternativ kräver vissa förkunskaper. För att gå utbildningen med detta upplägg krävs att du har gått vår utbildning ”ACT-att hantera stress och främja hälsa” eller Tobias Lundgrens 10-dagars fördjupningsutbildning i ACT.

Alternativ 2
Fem utbildningsdagar à sex timmar (totalt 30 timmar) från oktober till januari. Det här alternativet kräver inte samma förkunskaper. Istället ges två introducerande utbildningsdagar, varpå utbildningen följer samma upplägg som alternativ 1.

Under utbildningen förväntas att man själv håller en grupp för ungdomar. Den gruppen håller man parallellt med utbildningen.

Det är önskvärt om den sökande har en avslutad högskoleutbildning mot ett människoinriktat yrke, till exempel psykolog, socionom, ”steg-1-terapeut”, personalvetare, lärare eller liknande.

Vad är ”ACT – Att leva livet fullt ut”?
”ACT -­ Att leva livet fullt ut” är särskilt framtagen för ungdomar i åldrarna 13-19 år. Den är anpassad för att kunna fungera för både normalfungerande ungdomar och ungdomar som vårdas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller t.ex i statens instutitionsstyrelses (SiS) regi eller HVB-hem. Jämfört med manualen ”ACT – att hantera stress och främja hälsa”, som används för unga vuxna och vuxna, är denna manual:
• anpassad så att den innehåller mindre teoretiska moment
• innehåller mer upplevelsebaserade övningar
• är uppdelad på 6 träffar á 2 timmar

Översikt och datum
Klicka på länken nedanför för mer information, där finns utbildningsdagar, utbildningens innehåll och form. Denna läser du igenom ordentligt innan du anmäler sig.
ACT översikt Att leva livet fullt ut vintern 2018-2019

Nytt för 2018 är att ”ACT – Att leva livet fullt ut”:
– Har anpassats utifrån en översättning av den australiensiska manualen ”Write your own DNA” (av psykologerna Meredith Rayner, Louise Hayes och Joseph Ciarrochi). Manualen utgår ifrån ”Write your own DNA”, samtidigt som de centrala aspekterna i ”ACT – Att leva livet fullt ut” är bevarade.

– Manualen har prövats i en regelrätt studie som inkluderar 160 ungdomar inom SiS. Preliminära resultat är väldigt lovande och denna studie är inskickad för vetenskaplig publikation i början av 2018.

Vi har även testat denna manual i en tidigare pilotstudie inom SiS samt i en randomiserad, kontrollerad studie för ungdomar med uttalade problem på gymnasiet, i båda fallen med fina resultat.