ACT-grupp för ungdomar 13-19 år – vintern 21-22

Påbyggnadsutbildning i Stockholm vintern 21-22
Fredrik Livheim anordnar under vintern 2021-2022 gruppledarutbildning i ”ACT – Att leva livet fullt ut”. Det finns två sätt att genomföra utbildningen.

Denna kurs har redan startat. Om du är intresserad av att gå vår ordinarie utbildning ACT – att hantera stress och främja hälsa, klicka på länken här nedan:
Stockholm – hösten 2022

Information med anledning av covid-19
Med tanke på den pågående pandemin finns en hel del osäkerhet i stort, samt hur vi kommer att göra med utbildningen i “ACT – Att leva livet fullt ut”. Vi har därför beslutat oss för följande gällande utbildningen i Stockholm vintern 21/22:
  • Normalt är anmälan till utbildningen bindande, men om du behöver avboka på grund av någon större oförutsedd händelse (t.ex att du eller nära anhörig blivit sjuk, förändrade arbetsförhållanden och liknande) så går det bra fram till kursstart.
  • Om det inte kommer att fungera att hålla grupp fysiskt så går det bra att hålla din egen “övnings-grupp” som en mindre grupp via videodelnings-verktyg (t.ex Zoom, Hangouts, Meet eller ett nytt coolt verktyg vi undersöker). Vi kommer då också gå igenom hur man gör detta, vi har erfarenhet av att hålla utbildningen på detta sätt.
  • Om myndigheterna anser att det inte är lämpligt att resa när utbildningen startar så kommer vi att hålla utbildningen via videodelnings-verktyg (vi har redan gjort det flera gånger). Priset kommer då också att rabatteras med 2 000 per deltagare då vi inte behöver hyra konferenslokaler.
  • Om vi kan ge utbildningen fysiskt i Stockholm i vinter, men du bor långt bort och inte vill resa (men hänsyn till miljöpåverkan, eller vill spara tid och pengar) så kan du delta i vissa eller alla utbildningsdagar via videodelnings-verktyg. Ska du prioritera några utbildningsdagar att vara med på plats rekommenderar vi (i denna ordning) att du är med på första utbildningsdagen, sista utbildningsdagen.
  • Om du eller din arbetsgivare drabbats ekonomiskt går det att dela upp betalningen för utbildningen på två tillfällen.

Upplägg för utbildningen
Alternativ 1
Tre utbildningsdagar à sex timmar (totalt 18 timmar) från januari till februari samt att man själv håller en grupp. Den gruppen håller man parallellt med utbildningen. För att gå utbildningen med detta upplägg krävs att du har gått vår utbildning ”ACT-att hantera stress och främja hälsa” eller Tobias Lundgrens 10-dagars fördjupningsutbildning i ACT.

Alternativ 2
Fem utbildningsdagar à sex timmar (totalt 30 timmar) från december till februari. Det här alternativet kräver inte samma förkunskaper. Istället ges två introducerande utbildningsdagar, varpå utbildningen följer samma upplägg som alternativ 1.

Under utbildningen förväntas att man själv håller en grupp för ungdomar eller kollegor. Den gruppen håller man parallellt med utbildningen.

Det är önskvärt om den sökande har en avslutad högskoleutbildning mot ett människo-inriktat yrke, till exempel psykolog, socionom, ”steg-1-terapeut”, personalvetare, lärare eller liknande.

Vad är ”ACT – Att leva livet fullt ut”?
”ACT -­ Att leva livet fullt ut” är särskilt framtagen för ungdomar i åldrarna 13-19 år. Den är anpassad för att kunna fungera för både normalfungerande ungdomar och ungdomar som vårdas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller t.ex i statens instutitionsstyrelses (SiS) regi eller HVB-hem. Jämfört med manualen ”ACT – att hantera stress och främja hälsa”, som används för unga vuxna och vuxna, är denna manual:
• anpassad så att den innehåller mindre teoretiska moment
• innehåller mer upplevelsebaserade övningar
• är uppdelad på 6 träffar á 2 timmar

Vad finns det för forskning gjord på ”ACT – Att leva livet fullt ut”?
Manualen har prövats i en regelrätt studie som inkluderar 160 ungdomar inom SiS. Studien omfattar 160 ungdomar som slutenvårdas inom SiS (Statens Institutionsstyrelse). 91 ungdomar fick ACT i grupp som tillägg till till den sedvanliga behandlingen och 61 ungdomar fick sedvanlig behandling (ofta ART, DBT eller individuell KBT). Ungdomarna genomgick mätningar vid 5 tillfällen, innan behandling, 2 gånger under behandling, efter behandling samt 1.5 år efter behandling. Resultaten visar att de som fått tillägget av ACT (jämfört med de som fått sedvanlig behandling) efteråt hade:
– Mindre depressiva symptom
– Mindre ångest
– Mindre ilska
– Mindre hyperaktivitet
– Mer prosocialitet
– Bättre kamratrelationer (rapporterat av personal)
– Bättre självbild

Vi ser även att vid långtidsuppföljning 1.5 år efter behandling har ungdomarna som fått ACT mindre depressiva symptom, ångest och större psykologisk flexibilitet. Vi ser även att ökad psykologisk flexibilitet förklarar (mederar) minskad ångest hos ungdomarna som fått ACT.

Om du vill ladda hem (gratis) Fredrik Livheims doktorsavhandling där denna studie ingår hittar du den här:
ACT treatment for youth: a contextual behavioral approach

Vi har även testat denna manual i en tidigare pilotstudie inom SiS samt i en randomiserad, kontrollerad studie för ungdomar med uttalade problem på gymnasiet, i båda fallen med fina resultat. Om du bläddrar ner till rubriken “2010. En reviderad version av ”ACT att hantera stress och främja hälsa” testas för ungdomar på gymnasiet”  på denna sida kan du läsa en sammanfattning av studien på gymnasiet samt läsa om, den den i en psykologexamensuppsats:
Forskning på detta gruppformat av act i sverige

Översikt och datum
Klicka på länken nedanför för mer information, där finns utbildningsdagar, utbildningens innehåll och form. Denna läser du igenom ordentligt innan du anmäler sig.
ACT översikt Att leva livet fullt ut vintern 21-22

Anmälningsformulär
Denna kurs har redan startat. Om du är intresserad av att gå vår ordinarie utbildning ACT – att hantera stress och främja hälsa, klicka på länken här nedan:
Stockholm – hösten 2022

Nytt från och med 2018 är att ”ACT – Att leva livet fullt ut”:
– Har anpassats utifrån en översättning av den australiensiska manualen ”Write your own DNA” (av psykologerna Meredith Rayner, Louise Hayes och Joseph Ciarrochi). Manualen utgår ifrån ”Write your own DNA”, samtidigt som de centrala aspekterna i ”ACT – Att leva livet fullt ut” är bevarade.

Vad tycker de som redan gått gruppledarutbildningen?
Här kan kan du läsa vilket betyg deltagarna ger kursen samt kommentarer:
Deltagarnas utvärdering av gruppledarutbildningen