ACT-grupp för ungdomar 13-19 år – vintern 2020

Påbyggnadsutbildning i Stockholm vintern 2020
Fredrik Livheim anordnar under vintern 2020 gruppledarutbildning i ”ACT -­ Att leva livet fullt ut”.

Se länken ”Översikt och datum” nedanför där finns utförlig information om utbildningen, datum, med mera.

Upplägg för utbildningen
Tre utbildningsdagar à sex timmar (totalt 18 timmar) från januari till februari 2020 samt att man själv håller en grupp. Den gruppen håller man parallellt med utbildningen. Denna utbildning kräver vissa förkunskaper. För att gå utbildningen krävs att du har gått vår utbildning ”ACT-att hantera stress och främja hälsa” eller Tobias Lundgrens 10-dagars fördjupningsutbildning i ACT.

Under utbildningen förväntas att man själv håller en grupp för ungdomar. Den gruppen håller man parallellt med utbildningen.

Det är önskvärt om den sökande har en avslutad högskoleutbildning mot ett människoinriktat yrke, till exempel psykolog, socionom, ”steg-1-terapeut”, personalvetare, lärare eller liknande.

Vad är ”ACT – Att leva livet fullt ut”?
”ACT -­ Att leva livet fullt ut” är särskilt framtagen för ungdomar i åldrarna 13-19 år. Den är anpassad för att kunna fungera för både normalfungerande ungdomar och ungdomar som vårdas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller t.ex i statens instutitionsstyrelses (SiS) regi eller HVB-hem. Jämfört med manualen ”ACT – att hantera stress och främja hälsa”, som används för unga vuxna och vuxna, är denna manual:
• anpassad så att den innehåller mindre teoretiska moment
• innehåller mer upplevelsebaserade övningar
• är uppdelad på 6 träffar á 2 timmar

Vad finns det för forskning gjord på ”ACT – Att leva livet fullt ut”?
– Manualen har prövats i en regelrätt studie som inkluderar 160 ungdomar inom SiS. Preliminära resultat är väldigt lovande, ungdomar som fått tillägget av denna ACT-behandling i sin behandling har bland annat mindre ångest, depression, hyperaktivitet, problem med vänner och bättre psykosocialt fungerande jämfört med ungdomar som bara fått sedvanlig SiS-behandling. Denna studie är inskickad för vetenskaplig publikation i början av 2018. Redan nu kan man läsa om studien och resultaten i Fredrik Livheims doktorsavhandling, studien beskrivs i avhandlingen som studie 3, längst ned på denna sida kan man gratis ladda hem hela avhandlingen:
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46394

Vi har även testat denna manual i en tidigare pilotstudie inom SiS samt i en randomiserad, kontrollerad studie för ungdomar med uttalade problem på gymnasiet, i båda fallen med fina resultat. Om du bläddrar ner till rubriken “2010. En reviderad version av ”ACT att hantera stress och främja hälsa” testas för ungdomar på gymnasiet”  på denna sida kan du läsa en sammanfattning av studien på gymnasiet samt läsa om, den den i en psykologexamensuppsats:
https://livskompass.se/forskning-pa-metoden/forskning-pa-detta-gruppformat-av-act-i-sverige/

Översikt och datum
Klicka på länken nedanför för mer information, där finns utbildningsdagar, utbildningens innehåll och form. Denna läser du igenom ordentligt innan du anmäler sig.
ACT översikt Att leva livet fullt ut vintern 2020

Nytt från och med 2018 är att ”ACT – Att leva livet fullt ut”:
– Har anpassats utifrån en översättning av den australiensiska manualen ”Write your own DNA” (av psykologerna Meredith Rayner, Louise Hayes och Joseph Ciarrochi). Manualen utgår ifrån ”Write your own DNA”, samtidigt som de centrala aspekterna i ”ACT – Att leva livet fullt ut” är bevarade.

– Manualen har prövats i en regelrätt studie som inkluderar 160 ungdomar inom SiS. Preliminära resultat är väldigt lovande och finns summerade i Fredrik Livheims doktorsavhandling.
ACT treatment for youth : a contextual behavioral approach

Vi har även testat denna manual i en tidigare pilotstudie inom SiS samt i en randomiserad, kontrollerad studie för ungdomar med uttalade problem på gymnasiet, i båda fallen med fina resultat.

Vad tycker de som redan gått gruppledarutbildningen?
Här kan kan du läsa vilket betyg deltagarna ger kursen samt kommentarer:
Deltagarnas utvärdering av gruppledarutbildningen