ACT-grupp för ungdomar 13-19 år – våren 2025

Påbyggnadsutbildning i Stockholm våren 2025

Fredrik Livheim anordnar under våren 2025 gruppledarutbildning i ”ACT – Att leva livet fullt ut”.

Upplägg för utbildningen
Tre utbildningsdagar à sex timmar (totalt 18 timmar) från mars-april samt att man själv håller en grupp. Den gruppen håller man parallellt med utbildningen. För att gå utbildningen krävs att du tidigare har gått vår utbildning ”ACT-att hantera stress och främja hälsa” eller Tobias Lundgrens 10-dagars fördjupningsutbildning i ACT.

Under utbildningen förväntas att man själv håller en grupp för ungdomar eller kollegor. Den gruppen håller man parallellt med utbildningen.

Det är önskvärt om den sökande har en avslutad högskoleutbildning mot ett människo-inriktat yrke, till exempel psykolog, socionom, ”steg-1-terapeut”, personalvetare, lärare eller liknande.

Vad är ”ACT – Att leva livet fullt ut”?
”ACT -­ Att leva livet fullt ut” är särskilt framtagen för ungdomar i åldrarna 13-19 år. Den är anpassad för att kunna fungera för både normalfungerande ungdomar och ungdomar som vårdas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller t.ex i statens instutitionsstyrelses (SiS) regi eller HVB-hem. Jämfört med manualen ”ACT – att hantera stress och främja hälsa”, som används för unga vuxna och vuxna, är denna manual:
• anpassad så att den innehåller mindre teoretiska moment
• innehåller mer upplevelsebaserade övningar
• är uppdelad på 6 träffar á 2 timmar

Vad finns det för forskning gjord på ”ACT – Att leva livet fullt ut”?
Manualen har prövats i en regelrätt studie som inkluderar 160 ungdomar inom SiS. Studien omfattar 160 ungdomar som slutenvårdas inom SiS (Statens Institutionsstyrelse). 91 ungdomar fick ACT i grupp som tillägg till till den sedvanliga behandlingen och 61 ungdomar fick sedvanlig behandling (ofta ART, DBT eller individuell KBT). Ungdomarna genomgick mätningar vid 5 tillfällen, innan behandling, 2 gånger under behandling, efter behandling samt 1.5 år efter behandling. Resultaten visar att de som fått tillägget av ACT (jämfört med de som fått sedvanlig behandling) efteråt hade:
– Mindre depressiva symptom
– Mindre ångest
– Mindre ilska
– Mindre hyperaktivitet
– Mer prosocialitet
– Bättre kamratrelationer (rapporterat av personal)
– Bättre självbild

Vi ser även att vid långtidsuppföljning 1.5 år efter behandling har ungdomarna som fått ACT mindre depressiva symptom, ångest och större psykologisk flexibilitet. Vi ser även att ökad psykologisk flexibilitet förklarar (mederar) minskad ångest hos ungdomarna som fått ACT.

Om du vill ladda hem (gratis) Fredrik Livheims doktorsavhandling där denna studie ingår hittar du den här:
ACT treatment for youth: a contextual behavioral approach

Vi har även testat denna manual i en tidigare pilotstudie inom SiS samt i en randomiserad, kontrollerad studie för ungdomar med uttalade problem på gymnasiet, i båda fallen med fina resultat. Om du bläddrar ner till rubriken “2010. En reviderad version av ”ACT att hantera stress och främja hälsa” testas för ungdomar på gymnasiet”  på denna sida kan du läsa en sammanfattning av studien på gymnasiet samt läsa om, den den i en psykologexamensuppsats:
Forskning på detta gruppformat av ACT i sverige

Översikt och datum
Klicka på länken nedanför för mer information, där finns utbildningsdagar, utbildningens innehåll och form. Denna läser du igenom ordentligt innan du anmäler sig.
ACT översikt Att leva livet fullt ut våren 2025

Anmälningsformulär
Här finns anmälningsformulär för vårens utbildning. Sista anmälningsdag är 28 februari 2025 (första utbildningsdagen är 26 mars 2025). Efter det ges platser i mån av plats.
Anmälningsblankett Stockholm våren 2025

”Write your own DNA”:
”ACT – Att leva livet fullt ut” har anpassats utifrån en översättning av den australiensiska manualen ”Write your own DNA” (av psykologerna Meredith Rayner, Louise Hayes och Joseph Ciarrochi). Manualen utgår ifrån ”Write your own DNA”, samtidigt som de centrala aspekterna i ”ACT – Att leva livet fullt ut” är bevarade.

Vad tycker de som redan gått gruppledarutbildningen?
Här kan kan du läsa vilket betyg deltagarna ger kursen samt kommentarer:
Deltagarnas utvärdering av gruppledarutbildningen