Utdanning – online. ACT – Takle stress og fremme helse. Norge høst 2024

Utdanningen vil bli holdt online sammen med svenske deltakere

I dagens tider tilbyr vi nå vår klassiske gruppeledertrening i “ACT – Takle stress og fremme helse” online. Mange mennesker lider i disse tider med stress og angst, og vi håper at kurset vårt kan være nyttig og fortsette å nå mange. I dette spesielle formatet vil du bruke Zoom-programmet. Det er gratis å bruke som publikum, men hvis du vil holde opplæring for kundene dine, må du ordne en konto som koster bare 150 kr i måneden uten innesperringsperiode. Zoom er et utmerket verktøy som gir veldig god tilgang til mange funksjoner som breakout rooms der du kan dele deltakerne i små grupper. På andre måter, som før, må du lese to bøker og beholde din egen gruppe. Din egen gruppe i dette tilfellet er nok hvis det er minst en person du holder kursen for, kan du enkelt gjøre det online via Zoom. Idet kurset starter på kort varsel, er det nok hvis du svarer på spørsmålene for mulighet 4 i kurset. Du vil da motta sertifikatet ditt. På andre måter er alt materiale inkludert i kurset vi gir på stedet, du vil motta manualer, powerpoints, verdikort etc.

En metode med solid base i forskningen
Utdannelsen vil lære deg en komplett metode å holde kurs på, som ifølge forskningen virkelig fungerer. Vitenskapelig studier viser at kurset blant annet reduserer stress, depressivitet, angst og fremmer mental helse.

Du får tilgang til en 300 siders manual, fire dagers utdannelse, powerpoint-presentasjoner, filmer, samtalekort, ACT-online og andre materialer for å holde et variert og engasjerende kurs.

Utdanningen vil bli holdt online via Zoom på svensk med svensk manuale men powerpoints, verdierkorter og arbeidsmateriale for deltakerne er på norsk.

En av de mest verdsatte delene av utdanningen er at sideløpende med at du selv blir kurset, skal du selv kurse øvrige gruppedeltakere. Dette betyr at du må omsette dine ferdigheter direkte og lære metoden parallelt.

Hva er ACT?
ACT (Acceptance and Commitment Therapy / Training) er en form for CBT med eksistensielle elementer. ACT antar at tanker og følelser ikke i seg selv er farlige eller negative, men det er vår tilnærming til tanker og følelser som kan skape problemer i livet. Målet med ACT er ikke, som i mer tradisjonell CBT, å redusere antall negative tanker eller å tenke flere balanserte eller positive tanker, men i stedet oppøve evnen til å se at tanker kun er tanker. Gjennom ulike øvelser og teknikker kan vi skape det vi innenfor ACT kaller psykologisk fleksibilitet.

Psykologisk fleksibilitet er evnen til å erfare og akseptere forskjellige typer tanker og følelser når de oppstår og å handle i tråd med sine livsverdier. Livsverdier er en viktig del av ACT og handler om hva du innerst inne vil leve etter, din livsfilosofi.

Hvorfor dette kurset?
Stress er i dag den vanligste årsaken til sykdom blant voksne, og hos unge voksne mellom 16-24 år har psykisk uhelse økt med 300% de siste 20 årene, (ifølge data fra Helse- og velferdsstyrelsen). Samtidig er det stor mangel på forebyggende innsatser for å redusere stress og psykisk uhelse. I dette kurset får du tilgang til et unikt materiale for nettopp å kunne forebygge psykisk uhelse og stress, både for unge og voksne i ulike sammenhenger. Metoden er evidenbasert og viser til signifikante resultater.

Utdannelsen retter seg mot de som ønsker å arbeide forebyggende innefor omsorgssektoren, skole, på arbeidsplasser, organisasjoner og selskaper eller med privatpersoner.

Struktur og praktiske detaljer
Kurset strekker seg over fire hele dager, som vil ligge ca. annenhver uke fra kursstart. Utover at du selv blir grundig kurset som kommende gruppeleder, avsettes tid til diskusjon og plass til klargjørende spørsmål.

Det oppfordres til å registrere seg to og to, da vi anbefaler at du leder gruppene med en kollega.

Det er ønskelig at du som søker en plass på utdannelsen har en avsluttet høyere utdannelse i et menneskelig orientert yrke, som psykolog, sosionom, lege, fysioterapeut, lærer eller lignende.

Utdannelsen koster 16.500 NOK – pluss mva. Kostnaden inkluderer en 300-siders manual (på svensk), tilgang til powerpoints, filmer, øvelser online i bevisst nærvær, tilgang til ACT-online, verdierkort, m.m. Utdanningen vil bli holdt på svensk med svensk manuale men powerpoints, verdierkorter og arbeidsmateriale for deltakerne er på norsk.

Vitenskapelig støtte til metoden
En rekke veletablerte studier viser at nettopp dette gruppeformatet av ACT har gitt gode resultater i forhold til å redusere stress og forbedre generell helse hos både unge  og voksne (f.eks. Frögéli, E. et al. 2015). For mer informasjon om forskning på metoden, se www.livskompass.se.

Undersøkelser har vist at intervensjonen gir gode effekter, selv når de er gitt av gruppeledere som tidligere ikke har hatt erfaring med ACT, men har bestått denne fire dagers gruppetrening (se for eksempel Brinkborg et al., 2011).

Flere studier har vist at ACT-trening i en gruppe som dette er effektivt, selv når de leveres til bedrifter og arbeidsplasser (for eksempel Bond & Bunce, 2000; Flaxman & Bond, 2006; 2010; Lloyd, Bond, & Flaxman 2013).

Hva gjør denne utdannelsen spesiell
Noen faktorer som er verdt å nevne er:

Etter fire dagers utdannelse vil du være klar til å fortsette å arbeide med denne intervensjonen på egen hånd.

Vi har sett at intervensjonen har god effekt på deltakerne når den gis av gruppeledere uten tidligere erfaring med ACT, men som kun har bestått denne korte utdannelsen.

Du får en komplett, detaljert manual på over 300 sider (på svensk), powerpoint-presentasjoner og materialer som gjør det enkelt å komme i gang. Dette gjør det også enkelt å komme i gang med å kurse grupper igjen, om det er lenge siden sist.

Du får også tilgang til filmer (via internett), så om du du glemmer hvordan du skal gå gjennom øvelser, informasjon, metaforer eller rollespill, kan du se Fredrik Livheim holde kurset.

Dette er et gruppeformat av ACT, men tidligere gruppedeltakere rapporterer at de har hatt stor nytte av det de har lært også når det gjelder å bruke dette i individuelle kontakter. På spørsmålet ”Tror du at du har hatt nytte av det du lærte i ditt ”vanlige” arbeid, for eksempel ift. individuelle kontakter?” viser tidligere deltakeres evaluering en gjennomsnittscore på 4.6.

(Skalaen går fra 1-5, 1 = Ingen fordel i det hele tatt, 3 = Noen fordeler 5 = Veldig nyttig).

De aller fleste rapporterer også at de har hatt nytte av det de lærte på et personlig plan. På spørsmålet ”Tror du at du har dratt nytte av det du lærte i ditt eget liv?” er gjennomsnittscore fra tidligere deltakere 4.5.

Tilbakemelding fra tidligere deltakere
Intervensjonens styrke ligger i dens vitenskapelige fundament.

Det kan være verdt å merke seg at anonyme evalueringer av utdannelsen konsekvent  har mottatt høye scorer (4.6 – 4.9 av 5) og utløste reaksjoner som:

”Normalt gir jeg ikke høyeste karakter i evalueringer, men dette er en av de absolutt beste kursene jeg noensinne har gått. Jeg har hatt utrolig stor bruk av det jeg lært, både for meg selv og som terapeut”.

”- Fantastiske instruktører, engasjerte, lett å følge og ikke-dømmende”

”Jeg vil gjerne takke for alt materialet og all den tid dere har lagt ned ift. kurset, en fantastisk ressurs og et privilegium å ha deltatt ”.

Om kursledarna
Fredrik Livheim
er doktor i medisin, sertifisert psykolog og internasjonalt erkjent ACT-trener. Fredrik jobber som forsknings- og innholdsstrateg for 29k, som er en ideell stiftelse for å spre selvhjelp av høy kvalitet gratis til alle på planeten. Fredrik forsker også på ACT-gruppebehandlinger ved Karolinska Institutet og holder opplæring og foredrag om ACT både i og utenfor Sverige via Livheim AB. Fredrik er også forfatter av flere selvhjelpsbøker og sakprosa i flere land.

Daniel Ek er sertifisert psykolog og mindfulness instruktør og har hatt lederopplæring i ACT siden 2010. Han er forfatteren av boken ”Tid til å leve – et ti ukers program for stresshåndtering med ACT og bevissthet tilstedeværelse”.

ACT broschyr

Avgift: 16500 NOK (eksklusiv mva)
Sted: Utdanningen vil bli holdt online sammen med svenske deltakere
Dato: 7 oktober, 21 oktober, 4 november, 18 november 2024
Tid: 10.00-17.00
För mer informasjon, kontakt: Daniel Ek

Meld deg på her:

  Navn: *

  Epost-adresse: *

  Arbeid: *

  Firma og adresse: *

  Mobil:

  Annen fakturaadresse: *

  Epostadresse for faktura:

  VAT-nummer (hvis virksomheten ikke trenger å betale merverdiavgift):

  Beskrive hvor du har tenkt å implementere dette kurset: *