Vad är ACT?

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ­ Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera. Det är en terapiform som oftast används vid terapeutisk behandling. ACT används även inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang och då brukar man använda uttrycket Acceptance and Commitment ­ Training för att förtydliga att det inte är regelrätt psykoterapi.

Extremt sammanfattat kan man säga att ACT handlar om två saker; 1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet, och 2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet.

ACT vilar på en teoretisk bas av grundforskning inom området Relational Frame Theory, RFT. Sammanfattat handlar RFT (se Hayes et al. 2001 för en längre beskrivning) om den mänskliga förmågan att använda språket, hur språk och avancerade kognitiva funktioner utvecklas, lärs in och hur språket inom många områden är användbart för kommunikation men också hur vår förmåga att använda språk och tänkande kan skapa betydande lidande och psykisk problematik. Man kan säga att ACT är den praktiska tillämpningen av RFT.

Både ACT och dess teoretiska bas RFT har funktionell kontextualism som sitt vetenskapsfilosofiska grundantagande.
Klicka på länken nedan för att läsa mer om funktionell kontextualism
http://contextualscience.org/basic_foundations

För en enkel, svensk beskrivning av vad ACT är, se denna tvåsidiga beskrivning
ACT-blad Natur & Kultur

För mer detaljerad information om ACT, RFT och funktionell kontextualism, besök den internationella hemsidan för ACT, RFT och kontextuell beteendevetenskap (sidan är på engelska)
http://contextualscience.org/

Två relativt lättillgängliga tidningsartiklar om vad ACT är genom intervjuer med två förgrundsgestalter inom ACT är dessa:

Fredrik Livheim i Nyhetsmorgon TV4 om ACT och om stress.
Psykologen: All stress är inte farlig

Psykologisk flexibilitet: Hur kärlek förvandlar smärta till mening med professor Steven Hayes, TEDxUniversityofNevada
Psykologisk flexibilitet