Föreläsningar

I mån av tid ger Fredrik Livheim föreläsningar kring olika ämnen som ACT, stress eller föräldraträning (Parent Management Training, PMT).

Fredrik Livheim är legitimerad psykolog och internationellt erkänd ACT-trainer. Fredrik delar sin tid mellan att doktorera och forska på ACT-gruppbehandlingar vid Karolinska Institutet och att hålla utbildningar och föreläsningar kring ACT både inom och utom Sverige via Livheim AB. I dagsläget har Fredrik utbildat drygt 400 gruppledare i ”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” samt sedan 2004 gett drygt 200 kortare-, eller heldagsföreläsningar om ACT.

Fredrik har tidigare arbetat 5 år åt Stockholms stad med att vara med och utveckla och utbilda i de olika Kometprogrammen (PMT). Fredrik har utbildat och handlett drygt 450 gruppledare i de olika Kometprogrammen. Utöver gruppledarutbildningarna har Fredrik hållit mer än 100 kortare-, eller heldagsföreläsningar om Komet.
Mer information om Komet finns på www.kometprogrammet.se

För att få reda på mer om Fredrik Livheim, se under kontakt.

För att se ett axplock av tidigare föreläsningar, se under
Åhörarkopior från föreläsningar med Fredrik Livheim

Exempel på några uppdragsgivare som anlitat Fredrik som föreläsare:
– London City University, London 2014
– Stockholms Universitet, Psykologprogrammet, 2014
– ACBS Nordic Conference, Stockholm 2014
– Karolinska Institutet, Stockholm 2013
– Luleå Tekniska Universitet, Luleå 2013
– University of Nevada, Reno, USA 2012
– Harvard Medical School, Boston, USA 2012
– ACBS World Conference 10, Washington D.C., USA 2012