Internationell forskning på ett liknande gruppformat av ACT

Vetenskapliga artiklar publicerade i “peer-reviewed” tidskrifter

Burckhardt, R., Manicavasagar, V., Batterhamb, P. J. & Hadzi-Pavlovic, D. (2016). A randomized controlled trial of strong minds: A school-based mental health programcombining acceptance and commitment therapy and positive psychology. Journal of School Psychology 57 (2016) 41–52.
Länk till artikeln

Bethay, J. S., Wilson, K. G., Schnetzer, L. W., Nassar, S. L.,&Bordieri, M. J. (2013). A controlled pilot evaluation of acceptance and commitment training for intellectual disability staff. Mindfulness, 4(2), 113–121. doi:10.1007/s12671-012-0103-8.

Lloyd, J., Bond, F.W., & Flaxman, P.E. (2013). Identifying the psychological mechanisms underpinning a cognitive behavioural intervention for emotional burnout. Work & Stress, 27, 181-199.
Download the article here

Den här artikeln är från en studie gjord på vårt svenska gruppformat:
Brinkborg, H., Michanek, J., Hesser, H., & Berglund, G. (2011). Acceptance and commitment therapy for the treatment of stress among social workers: a randomized controlled trial. [Randomized Controlled Trial]. Behav Res Ther, 49(6-7), 389-398. doi: 10.1016/j.brat.2011.03.009
Länk till artikeln

Flaxman, P. E., & Bond, F. W. (2010a). A randomised worksite comparison of acceptance and commitment therapy and stress inoculation training. Behav. Res. Ther, 48(8), 816-820. doi: 10.1016/j.brat.2010.05.004
Länk till artikeln

Flaxman, P. E., & Bond, F. W. (2010b). Worksite Stress Management Training: Moderated Effects and Clinical Significance. J Occup Health Psychol, 15(4), 347-358. doi: 10.1037/a0020522
Länk till artikeln

Bond, F. W., & Bunce, D. (2000). Mediators of change in emotion-focused and problem-focused worksite stress management interventions. J Occup Health Psychol, 5(1), 156-163. doi: 10.1037//1076-8998.5.1.156
Länk till artikeln

Här nedan finns en länk till den internationella ACT/RFT-hemsidan
Här finns alla artiklar om ACT och RFT sammanfattade och i fullängd. Man kan bli medlem genom att donera så lite som $10 för ett års medlemskap och då få tillgång till att ladda ner artiklar i fullängd och tusentals PowerPointpresentationer med mera.
http://contextualscience.org/publications