Om detta gruppformat av ACT

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ­ Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera. Det är en terapiform som oftast används vid terapeutisk behandling. ACT används även inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang och då brukar man använda uttrycket Acceptance and Commitment ­ Training för att förtydliga att det inte är regelrätt psykoterapi.

Det vanligaste är att ACT ges som individualterapi. I det här fallet har vi paketerat ACT för att man enkelt ska kunna hålla grupper, antingen som en tidig behandlingsinsats eller som prevention. Det gruppformat vi har satt ihop har en tydlig manual med tillhörande arbetsmaterial så att man snabbt ska kunna komma igång med att hålla egna ACT-grupper, även om man inte har tidigare utbildning i ACT. Detta gruppformat kan ges även av behandlare som inte är psykologer eller terapeuter, t ex socionomer, beteendevetare, sjuksköterskor eller lärare.

”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” har stora likheter med, och är inspirerat av, den engelska förlagan ”ACT at work” som arbetats fram av professorerna Frank Bond och Steven Hayes och visat sig fungera bra inom arbetslivet enligt ett flertal vetenskapliga forskningsstudier. Även det svenska gruppformatet ”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” har bevisats ge goda effekter i ett tiotal vetenskapliga forskningsstudier. En av dessa studier är för närvarande publicerad i en vetenskaplig tidskrift. ”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” är en gruppbehandling på totalt 12 timmar, oftast fördelade på 4 kurstillfällen och handlar om att hjälpa unga vuxna (16-29 år) eller vuxna att hantera stress och psykisk ohälsa. ACT är en av de senare formerna av KBT och brukar kallas för ”kontextuell KBT”. Något som delvis skiljer ACT från tidigare former av KBT är att behandlingsfokus inom ACT är att hjälpa klienter att leva ett gott och bra liv (som man själv definierar detta) och därigenom öka klienters livskvalitet.

Allmän information om gruppledarutbildningen
Om du vill veta lite mer om vår gruppledarutbildning kan du läsa informationen på följande länk:
Allmän information om gruppledarutbildningen