Åhörarkopior från föreläsningar med Fredrik Livheim

På denna sida finns åhörarkopior från Fredriks föreläsningar för nerladdning.
Föreläsningarna är sorterade enligt datum. Senaste föreläsningen är högst upp. Klicka på de markerade länkarna för att komma till åhörarkopiorna.

9 november 2023. Tid att leva! Fredriks presentationer under Psykeveckan, Hjärnkoll i Skellefteå

Föreläsning 13.00-14.30 för professionella som möter barn och unga i sitt yrke
I denna föreläsning delade Fredrik med sig av sina erfarenheter och gick igenom vad de i forskning ser är konkreta sätt att minska stress och den psykiska ohälsan bland våra unga.
Klicka här för att ladda ner som ppt (PowerPoint)
Klicka här för att ladda ner som pdf

Föreläsning 18.30-20.00 för allmänheten
I denna föreläsning delade Fredrik med sig av sina erfarenheter och kunskaper samt visade på vad vi kan eller behöver göra för att minska stress och press i vår vardag för att främja en god psykisk hälsa.
Klicka här för att ladda ner som ppt (PowerPoint)
Klicka här för att ladda ner som pdf

10 oktober 2023. Fredriks presentation på Världshälsodagen i Kalmar
Klicka här för att ladda ner som pdf
Klicka här för att ladda ner som ppt (PowerPoint)

25 May 2023. Workshop “Together we can co-create a digital platform to help the world! – Let’s do it!.”

A workshop with PhD Fredrik Livheim and PhD Jenny Rickardsson on the new platform “29k Aware”. This was a hybrid workshop with people at the venue Klustret in Stockholm and digital participants. The whole workshop is about one hour. You can watch it (or parts of it) via this film om Youtube: https://youtu.be/TYSJmbToM4U

And if you want some guidance on the different parts, here are some time indicators:
  • 0.00 –  11.30 Welcome, background and the challenges we face.
  • 11.30 – 21.00 What makes interventions work? Inner Development Goals.
  • 21.00 – 36.00 The new “29k Aware” platform and how to join and co-create
  • 36.00 – 50.00 Doing a session in the app together. Live demonstration.
  • 50.00 – 1.03 Questions and answers.
Handouts: Via this link you can view the presentation as Google-slides. Also, feel free to present it or parts of it as you like:
2023 03 30 Föreläsning på kongressen “Råd för framtiden anordnad av BRÅ i Borås
Här finns åhörarkopior från Fredrik Livheims föreläsning om insatser för att hjälpa unga må bra, agera klokt och förebygga psykisk ohälsa. Fokus är på ACT och de interventioner och behandlingar Livheim med kollegor tagit fram samt de fina resultat vi ser från forskning på behandlingarna.
Filen är i formen pdf, men en bild per sida så att du själv kan visa hela, eller delar av den som ett bildspel på helskärm om du skulle önska använda i något sammanhang.

2022 11 18 ACT påfyllnadsutbildning
Under dagen gick vi igenom följande saker under förmiddagen. Känn dig fri att ladda hem bilderna som Powerpoint och använda som du vill.

ACT påfyllnadsutbildning med Fredrik & Daniel 10-12

• Nyheter från forskningsfronten runt ACT
• Nytt i vår manual “ACT – att hantera stress och främja hälsa” från 2018 tills idag
• Ny grafisk formgivning av Powerpoints & rekryteringsmaterial
• Påbyggnadsutbildning i ”ACT att leva livet för 13-19 år
• Erfarenhetsutbyte, utmaningar och vad som funkar bra

ACT påfyllnadsutbildning med Fredrik & Daniel 10-12

Inre utveckling för global hållbarhet & 29k Jenny & Fredrik 13-16

• Inner Development Goals, ett nytt ramverk för psykologiska förmågor att träna för att nå global hållbarhet.
• Hur den digitala plattformen och appen, som stiftelsen 29k byggt, fungerar. Appen är gratis och du kan använda den för egen del och med klienter.
• Jenny ledde Utvalda övningar som finns i 29k.
• Kursen “Hantera stress” i 29k, som är en extrem kortversion av kursen “ACT – att hantera stress och främja hälsa”. Du kommer att få lära dig hur du kan använda 29k i ditt arbete.

2021 01 20 Föreläsning för Norrbottens folkhälsocentrum
“Hur kan vi hjälpa ungdomar att bygga psykisk hälsa och hantera stress”

2020 02 17 Föreläsning personal Blackebergs gymnasium, “Ungdomar, ACT, stress och psykisk ohälsa”
Här finns åhörarkopior från Fredrik Livheims föreläsning om ACT-interventioner från Huvudsta gård.
Vad är ACT? – Gruppinterventioner för att hantera stress – Åhörarkopior

11 September 2019 Presentation at KI Department of Public Health Sciences
Here is the presentation Fredrik Livheim gave at KI Department of Public Health Sciences on how to reduce stress and specific tools to use for recovery.
Livheim Stress ACT KI 11 Sept 2019

2017 04 25 Föreläsning för chefer & personal på Ungdomsmottagningar
Här finns åhörarkopior från Fredrik Livheims föreläsning om ACT-behandling för ungdomar på Clarion Hotel Sign i Stockholm.
ACT i gruppformat för unga – Åhörarkopior
Utbildning av ACT-gruppledare – Tre sidor information om utbildningen

2016 10 04 Föreläsning i Täby, “Ungdomar, stress och psykisk ohälsa”
Här finns åhörarkopior från Fredrik Livheims föreläsning om ACT-behandling för ungdomar i aulan på Åva Gymnasium i Täby.
ACT för ungdomar. Tips för unga och vuxna – Åhörarkopior

2016, June. Workskshop ACBS Worldconference Seattle, USA
Fredrik gave a 4 hour workshop with the title “Delivering ACT in Group Format – Learning how to promote mental health, resilience, and productivity using ACT. You can find the handouts here.
Delivering ACT in Group Format -Handouts

2015 10 08 Föreläsning på “Vårdkedjans dag”, ABF-huset Stockholm
Här finns åhörarkopior från Fredrik Livheims föreläsning om ACT-behandling för ungdomar och forskning på ACT-grupper för unga.
ACT för ungdomar. Behandlingen och forskning – Åhörarkopior

2015 05 18 Föreläsning för personalen på INOM/Humana, Hooks herrgård
Här finns åhörarkopior från Fredrik Livheims föreläsning om ACT-behandling för ungdomar.
ACT Livheim INOM Åhörarkopior

2014 05 20 Föreläsning på Nationella Vägledarkonferensen 2014, Luleå Universitet
Här finns åhörarkopior från Fredrik Livheims föreläsning om psykisk ohälsa hos unga vuxna och exempel på konkreta insatser för att minska stressrelaterade problem och psykisk ohälsa.
Livheim Luleå Universitet 2014

2014 03 22 Föreläsning på BTF:s årskongress i Göteborg
Här finns åhörarkopior från Fredrik Livheims workshop om ACT för arbetslivet och studenter på Beteendeterapeutiska Föreningens årskongress 2014 i Göteborg. Workshopen var uppdelad i två pass.
ACT för arbetslivet och studenter – del 1
ACT för arbetslivet och studenter – del 2

2013 10 29 Föreläsning på Skolforum i Stockholm
Här finns åhörarkopior från Fredrik Livheims föreläsning om stress och psykisk ohälsa bland elever och lärare på Skolforum i Stockholm 2013.
Stress & psykisk ohälsa bland elever & lärare

2012 05 08 Föreläsning på Stressforskningskongress i Linköping
Här finns åhörarkopior från Fredriks Livheims medverkan på Stressforskningskongress som anordnades av Stressforskningsinstitutet och styrgruppen för “Svenska nätverket för stressforskning” på deras 10-års jubileum.
Föreläsning på Stressforskningskongress

2012 03 25 Föreläsning för Svensk Idrottspsykologisk förening på Bosön
Här finns åhörarkopior från Fredriks Livheims en timme långa föreläsning om Acceptance and Commitment Therapy, (ACT, uttalas som ett ord)
– hur korta gruppbehandlingar kan bidra till prestationsutveckling, ökat välbefinnande och glädje.
Föreläsning för Svensk Idrottspsykologisk förening

2011 06 10 Booster för redan utbildade gruppledare
Här finns åhörarkopior i färg från Fredriks Livheims del av dagen om Motiverande samtal och ACT. Denna fil innehåller bland annat information om läget kring forskning på ACT i stort och för vårt gruppformat av ACT, samt lite annat nytt kring manualen. Filen är främst avsedd för redan utbildade gruppledare.
Åhörarkopior till booster för redan utbildade gruppledare

2010 12 15 Föreläsning för Stockholms skolpsykologer 
Här finns åhörarkopior i färg från Fredriks Livheims workshop för Psykologenheten vid Utbildningsförvaltningen Stockholms stad.
ACT i gruppformat som prevention eller tidig behandlingsinsats

2010 12 07 Metoddag för psykologer inom Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län
Här finns åhörarkopior i svart-vitt från Fredriks Livheims heldagsworkshop.
Metoddag för psykologer inom Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län

2010 11 15 Föreläsning för Karolinska Institutets psykologstudenter på professionsdagen
Här finns åhörarkopior i färg från Fredriks Livheims föreläsning.
Att tänka stort! – Hur kan vi psykologer hjälpa många samtidigt? ACT gruppbehandling och psykisk ohälsa

2010 09 09 Psykologer i förskola och skola (PSIFO) kompetensdagar i Kalmar
Här finns åhörarkopior Fredriks Livheims workshop.
ACT – En framgångsrik modell för att förebygga psykisk ohälsa och stress på gymnasiet

World Conference VIII Powerpoint Presentation, 21th of June, Reno, USA
Here you can download handouts from Livheims workshop. A simple lifecompass is also possible to download.
Download of handouts, click this link
Download of simple Lifecompass, click this link

2010 01 28-29 Två dagar workshop i Nyköping med JoAnne Dahl och Fredrik Livheim
En introduktion till ACT och upplevelsebaserad workshop. Om du inte var med under dessa två dagar är det förmodligen ints så givande att titta på åhörarkopiorna eftersom att de är mer av en översikt av de olika övningarna.
Fredrik Livheims åhörarkopior
JoAnne Dahls åhörarkopior

2009 12 11 Workshop med professor Frank Bond
Detta var en uppskattad heldag med professor Frank Bond. Är du intresserad av vad dagen handlade om kan man läsa programmet här.
Frank Bonds åhörarkopior för hela dagen
Fredrik Livheim 20 minuter om ACT at work i Sverige

2009 10 27 Föreläsning på 2.5 timmar av Fredrik Livheim på Skolforum
Här hittar du åhörarkopior från Fredrik Livheims föreläsning om ACT på Skolforum, tisdagen den 27 oktober 2009.