Prosocial – ledarskapsutbildning

Livskompass i samarbete med Good Work erbjuder sedan 2016 utbildning i “PROSOCIAL – Ledarskapsträning för chefer”.

”PROSOCIAL – Ledarskapsträning för chefer” är ett ledarskapsprogram som är den praktiska tillämpningen av Elinor Ostroms forskning kring vilka principer välfungerande grupper använder sig av. Elinor Ostrom erhöll 2009, som första kvinna, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ostrom var en forskare kopplad till flera universitet i USA som inriktade sin forskning på ekonomi och politik. I motsats till många forskare inom ekonomi utgick hon från fältstudier och observationer av hur människor fungerar i grupper, och byggde sin modell utifrån det.

Detta format, ”PROSOCIAL – Ledarskapsträning”, är resultatet av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Elinor Ostrom, evolutionsforskare (t.ex The Evolution Institute och professor David Sloan Wilson) och framstående forskare inom psykologi (t.ex Association for Contextual Behavioral Science och professor Steven Hayes, grundare av ACT).

Här är en sammanfattning av Elinor Ostroms 8 principer för framgångsrika grupper.

Ostroms atta principer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under utbildningen övar chefer på att praktiskt omsätta den kunskap och de principer de lärt sig under utbildningen i sitt eget ledarskap. Chefer får löpande handledning som stöd för att omsätta principerna i sin verksamhet.

Är du intresserad av att gå ledarskapsutbildning, eller utbilda chefer i ditt företag i ledarskap får du gärna kontakta legitimerade psykologerna & organisationskonsulterna Magnus Johansson eller Fredrik Livheim.

Magnus Johansson
E-post: magnus.johansson@consequor.se
Telefon: 070 – 288 61 40

Fredrik Livheim
E-post: livheim@gmail.com
Telefon: 070 – 737 52 90

Material för chefer som gått ”PROSOCIAL – Ledarskapsträning för chefer”
Här nedan finns länkar för er som redan har gått utbildningen. Om du inte har fått lösenord till sidan, hör av dig till någon av oss.

Grupp: Stab-, metod-, och regionschefer 2016

Grupp: Enhetschefer 2016