ACT-grupp för ungdomar 13-19 år – vintern 2017-2018

Påbyggnadsutbildning i Stockholm vintern 2017-2018
Fredrik Livheim anordnar under vintern 2017-2018 gruppledarutbildning i ”ACT -­ Att leva livet fullt ut”. Anmäl dig via länken här nedanför. OBS! Det behöver bli minst 15 deltagare för att vi ska kunna genomföra utbildningen.

Utbildningen löper under tre månader och omfattar 3 undervisnings-tillfällen à 6 timmar (totalt 18 timmar), samt att man själv håller en grupp. Den gruppen håller man parallellt med utbildningen.

För att gå utbildningen krävs att du har gått vår gruppledarutbildning ”ACT -Att hantera stress och främja hälsa” eller Tobias Lundgrens 10-dagars fördjupningsutbildning i ACT.

Det är önskvärt om den sökande har en avslutad högskoleutbildning mot ett människoinriktat yrke, till exempel psykolog, socionom, ”steg-1-terapeut”, personalvetare, lärare eller liknande.

Vad är ”ACT – Att leva livet fullt ut”?
”ACT – Att leva livet fullt ut” är särskilt framtagen för ungdomar i åldrarna 13-19 år. Den är anpassad för att kunna fungera för både normalfungerande ungdomar och ungdomar som vårdas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller i statens instutitionsstyrelses (SiS) regi. Jämfört med manualen ”ACT – att hantera stress och främja hälsa”, som används för unga vuxna och vuxna, är denna manual:
• anpassad så att den innehåller mindre teoretiska moment
• innehåller mer upplevelsebaserade övningar
• är uppdelad på 6 träffar á 2 timmar

Översikt och datum
Klicka på länken nedanför för mer information, där finns utbildningsdagar, utbildningens innehåll och form. Denna läser du igenom ordentligt innan du anmäler sig.
ACT översikt Att leva livet fullt ut vintern 2017-2018

Anmälningsformulär
Här hittar du anmälningsformulär till vinterns utbildning. Första utbildningsdagen planeras till 27 november 2017. OBS! Det behöver bli minst 15 deltagare för att vi ska kunna genomföra utbildningen.
Anmälningsformulär för gruppledare

Vetenskapligt stöd för metoden
Vetenskaplig studie av Livheim, F., et al i Australien och Sverige visar att ACT är effektivare för högstadieelever mot stress och depression än att träffa elevhälsan individuellt, se länken:
The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy for Adolescent Mental Health

Juni 2014, Ny terapi för unga brottslingar minskar stress
Här finns ett reportage från Rapport (SVT) om den studie vi genomför med ungdomar som slutenvårdas. Reportaget sändes 2 juni 2014. Klicka på länken för att komma till inslaget.
Ny behandlingsmetod ska minska brottslighet

Manualen har prövats på gymnasieungdomar i en randomiserad kontrollerad studie i form av en examensuppsats. Detta är en mindre randomiserad, kontrollerad studie. Tvåhundra gymnasieungdomar screenades för psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol. I studien deltog sammanlagt 24 ungdomar. Ungdomarna slumpades till antingen ACT-grupp eller kontrollgrupp. Resultatet visar att de som gått ACT-kursen, har statistiskt säkerställt, lägre nivåer av stress. Sänkningen av stress betraktas vara av stor effektstorlek (ITT-analys). Se länken för att läsa hela uppsatsen:
Studie på “ACT – att leva livet fullt ut” för gymnasieungdomar med problem

Manualen har prövats i en pilotstudie på BUP och SiS med slutsatserna att behandlarna anser att interventionen kan fungera för ungdomar till en poäng av 4,7 på en skala 1-5. En artikel om interventionen i DN kan läsas här:
Ungdomar lär sig ta makten över sitt liv