“Tid att leva” testad i vetenskaplig studie – boken hjälper väldigt effektivt  

Nu är studien vi jobbat med i tre år vetenskapligt publicerad i en väl ansedd vetenskaplig tidskrift.

Via Karolinska Institutet har vi genomfört en randomiserad, kontrollerad studie på vår självhjälpsbok “Tid att leva” som visar att boken hjälper väldigt effektivt. Här är en sammanfattning av studien:

  • 518 personer testade sina stressnivåer själva via internet.
  • 133 deltagare med viss stress slumpades till att läsa självhjälpsboken “Tid att leva” (67 deltagare) eller att stå på väntelista (66 deltagare).
  • De som läste boken gjorde detta utan terapeutkontakt.

Resultat – de som läste boken hade efteråt, jämfört med väntelistan:

  1. Mindre stress med stora effektstorlekar
  2. Mindre oro, depression och utmattningssymtom med medelstora effektstorlekar.
  3. Effekterna håller i sig vid långtidsuppföljning 6 månader senare.

De här resultaten visar att självhjälpsboken ”Tid att leva” kan vara en effektiv metod för att minska stress och andra besvär, även utan terapeutkontakt.

Kul att veta är att det räckte att läsa 178 av bokens 320 sidor för att få dessa fina resultat. Och för varje sida man läser så minskar poängen på formuläret för självskattad stress.

Hitintills har boken sålts i cirka 17 000 exemplar sedan den släpptes 2017. Vi påminner dig som behandlare om att boken till exempel passar bra för de som gått våra ACT-kurser som vidmakthållande litteratur. Samt att boken fungerar bra att använda som litteratur vid individuella terapier. På bokens hemsida finns även mindfulnessövningar och arbetsmaterial som är gratis att använda (www.tidattleva.se).

Vill du läsa den vetenskapliga artikeln är den tillgänglig gratis via denna länk:
https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2023.01.003