“Tid att leva” testad i vetenskaplig studie – preliminära resultat mycket lovande

Nu har det gjorts en randomiserad, kontrollerad studie på vår självhjälpsbok “Tid att leva”. Nu har de första resultaten kommit i form av en Psykologexamensuppsats genomförd vid Karolinska Institutet. Studien i korthet:

  • 133 deltagre med viss stress slumpades till att läsa självhjälpsboken “Tid att leva” (67 deltagare) eller att stå på väntelista (66 deltagare).
  • De som läste boken gjorde detta utan terapeutkontakt.
  • Resultat – de som läste boken hade efteråt, jämfört med väntelistan:
  1. Mindre stress med stora effektstorlekar
  2. Mindre oro, fysisk trötthet och hjärntrötthet med stora effektstorlekar.
  3. Mindre depressiva symtom och självmordstankar med medelstora effektstorlekar
  • Dessa resultat indikerar att en ACT-baserad självhjälpsbok utan terapeutkontakt kan vara en effektiv metod för att minska stress och andra besvär,

Hitintills har boken sålts i cirka 7500 exemplar sedan den släpptes 2017. Vi påminner dig som behandlare om att boken till exempel passar bra för de som gått våra ACT-kurser som vidmakthållande litteratur. Samt att boken fungerar bra att använda som litteratur vid individuella terapier. På bokens hemsida finns även mindfulnessövningar och arbetsmaterial som är gratis att använda (www.tidattleva.se).

Klicka nedan för att ladda hem uppsatsen:
Eklund Kiritsis ACT-based self-help without therapist support

Posted in Nyhet.