“Tid att leva” testad i vetenskaplig studie – boken hjälper väldigt effektivt  

Nu är studien vi jobbat med i tre år vetenskapligt publicerad i en väl ansedd vetenskaplig tidskrift.

Via Karolinska Institutet har vi genomfört en randomiserad, kontrollerad studie på vår självhjälpsbok “Tid att leva” som visar att boken hjälper väldigt effektivt. Här är en sammanfattning av studien:

  • 518 personer testade sina stressnivåer själva via internet.
  • 133 deltagare med viss stress slumpades till att läsa självhjälpsboken “Tid att leva” (67 deltagare) eller att stå på väntelista (66 deltagare).
  • De som läste boken gjorde detta utan terapeutkontakt.

Resultat – de som läste boken hade efteråt, jämfört med väntelistan:

  1. Mindre stress med stora effektstorlekar
  2. Mindre oro, depression och utmattningssymtom med medelstora effektstorlekar.
  3. Effekterna håller i sig vid långtidsuppföljning 6 månader senare.

De här resultaten visar att självhjälpsboken ”Tid att leva” kan vara en effektiv metod för att minska stress och andra besvär, även utan terapeutkontakt.

Kul att veta är att det räckte att läsa 178 av bokens 320 sidor för att få dessa fina resultat. Och för varje sida man läser så minskar poängen på formuläret för självskattad stress.

Hitintills har boken sålts i cirka 17 000 exemplar sedan den släpptes 2017. Vi påminner dig som behandlare om att boken till exempel passar bra för de som gått våra ACT-kurser som vidmakthållande litteratur. Samt att boken fungerar bra att använda som litteratur vid individuella terapier. På bokens hemsida finns även mindfulnessövningar och arbetsmaterial som är gratis att använda (www.tidattleva.se).

Vill du läsa den vetenskapliga artikeln är den tillgänglig gratis via denna länk:
https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2023.01.003

Fredriks doktorsavhandling

2019 blev Fredrik Livheims doktorsavhandling publicerad och godkänd
Fredagen den 15e februari 2019 disputerade Fredrik vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Fredrik och avhandlingen blev godkända och Fredrik fick titeln medicine doktor (PhD på engelska).

Här nedan kan du gratis och enkelt ladda ner Fredriks doktorsavhandling om ACT. Avhandlingen innehåller bland annat en uppdaterad översikt över ökningar av psykisk ohälsa bland unga, risk- och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa, ett förslag på en bättre modell av indelning av psykisk hälsa  och psykisk ohälsa (jämfört med diagnoser), beskrivning av stress och depression, det vill säga; vad är detta?, hur vanligt?, vad säger forskning kan hjälpa? Samt sammanfattning av de tre studier som ingår i Fredriks avhandling och förslag på vad vi kan göra framöver för att hjälpa unga. Avhandlingen är på engelska.
ACT treatment for youth : a contextual behavioral approach

Vill du läsa en sammanfattning på svenska finns det på sidorna 4-5 i detta dokument:
Svensk sammanfattning av Fredrik Livheims avhandling

Tid att leva

“Ett tioveckors program för stresshantering med ACT och Medveten närvaro”.
Boken är upplagd som ett självhjälpsprotokoll på tio veckor som stressade klienter enkelt kan följa, bara 6-10 sidor de behöver läsa. Sedan följer en fördjupningsdel i varje kapitel för de som har mer tid och vill fördjupa sig ännu mer.
Till boken har vi spelat in ACT- och mindfulnessövningar som gratis finns att ladda ned här: www.tidattleva.se

Där finns även arbetsmaterial som livskompasser, sömndagbok m.m. Vi har också gjort kapitlet om UTMATTNINGSSYNDROM tillgängligt GRATIS att ladda ned där.

Öva medveten närvaro med vår webbapp Jag Här Nu

Kolla gärna in vår webbaserade app Jag Här Nu. Den innehåller samma övningar som på våra CD-skivor Medveten Närvaro och När det gör ont, men innehåller också fler övningar. Appen går att använda på alla typer av enheter: smartphones, surfplattor och datorer och är helt gratis att använda. För att läsa mer om appen och använda den, klicka här.

Vår app för iOS-enheter går förstås fortfarande att ladda hem från iTunes. Den innehåller samma övningar som på vår CD Medveten Närvaro, men innehåller också fler övningar och andra funktioner. För att läsa mer och köpa Jag Här Nu, klicka här.