Tid att leva

“Ett tioveckors program för stresshantering med ACT och Medveten närvaro”.
Boken är upplagd som ett självhjälpsprotokoll på tio veckor som stressade klienter enkelt kan följa, bara 6-10 sidor de behöver läsa. Sedan följer en fördjupningsdel i varje kapitel för de som har mer tid och vill fördjupa sig ännu mer.
Till boken har vi spelat in ACT- och mindfulnessövningar som gratis finns att ladda ned här: www.tidattleva.se

Där finns även arbetsmaterial som livskompasser, sömndagbok m.m. Vi har också gjort kapitlet om UTMATTNINGSSYNDROM tillgängligt GRATIS att ladda ned där.

Posted in Nyhet.